Normal_opa_wachten_ouderen_bejaarden

Het aantal ziekenhuizen dat investeert in de palliatieve zorg neemt toe. Momenteel hebben 22 van de 57 ziekenhuizen een palliatief team. 23 ziekenhuizen zijn van plan om binnenkort te starten met zo'n team. Ook nemen ziekenhuizen steeds meer initiatieven om deze zorg te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met de stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg, zo meldt Nursing.

Uit recente onderzoeken is gebleken dat palliatieve zorg kan leiden tot een betere kwaliteit van de zorg rondom het levenseinde. Zodoende hebben zowel patiënten als artsen en verpleegkundigen veel baat bij palliatieve teams.

Zo ondergaan patiënten bij goede palliatieve zorg in hun laatste levensfase minder belastende therapieën en zouden ze mogelijk zelfs langer kunnen leven dan wanneer ze die behandelingen wel hadden gekregen.

Ziekenhuizen besteden ook meer aandacht aan scholing van de teams. De ziekenhuizen geven tevens aan dat ze behoefte hebben aan ondersteuning en samenwerking met anderen. Bijvoorbeeld op het gebied van verankering van richtlijnen en protocollen en financiering van palliatieve teams.

Eind dit jaar gaat de zogenaamde Taskforce palliatieve zorg in ziekenhuizen van start. Dat wordt door de IKNL en de stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg toegejuicht. In deze Taskforce kunnen pioniers hun kennis en ervaring delen met belangstellende ziekenhuizen. De verwachting is dat hierdoor in een versneld tempo het aantal palliatieve teams in ziekenhuizen zal gaan groeien.

© Nationale Zorggids