Logo Stichting Reclame Code

Vandaag is bekend gemaakt dat de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld heeft dat de media-uitingen van Stichting Loop, belangenbehartiger van podologen, de zorgconsument misleidend en oneerlijk informeert. De reclame is onjuist over titelbescherming, gebruikt het woord podotherapie misleidend, schetst een onjuiste reikwijdte van de organisatie en heeft een gebrek aan keuze-informatie. Dit meldt het ANP. 

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) diende een klacht over de reclame in bij de RCC. Vervolgens toetste de RCC de uitingen van Stichting Loop aan de Nederlandse Reclame Code, daaruit kwam het oordeel naar voren dat meerdere aspecten onjuist waren. 
 
Ten eerste claimde de Stichting Loop dat de titels podoloog en podoposturaal therapeut beschermd zijn. Het RCC zegt hierover dat "het voor de gemiddelde consument onduidelijk is wat wordt bedoeld met 'De titels zijn beschermd'. Hierdoor kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat er sprake is van wettelijke, door de overheid, beschermde titels. Dat is echter niet het geval, slechts het beeldmerk is vastgelegd in een merkenregister wat niets met de zorg te maken heeft."
 
Daarnaast was het gebruik van het woord podotherapie zoals gebruikt door de stichting verwarrend. "Weliswaar heeft het begrip 'podotherapie' geen vastomlijnde betekenis, maar als aanduiding voor een behandeling door een podoloog, podoposturaal therapeut of registerpodoloog ontstaat verwarring, en wordt geen onderscheid gemaakt met de behandeling door de podotherapeut die een HBO-opleiding heeft voltooid," aldus de commissie. 
 
Ook was de commissie niet te spreken over de reikwijdte van de beroepsorganisatie die Loop over zichzelf schetste. De commissie: "Net zo min is gebleken dat op enige wijze objectief is vastgesteld dat Loop 'het meest gerespecteerde orgaan voor paramedische voet- en houdingszorg' is."
 
De Stichting Loop wordt aanbevolen niet meer op deze wijze reclame te maken. Met dit oordeel maakt de commissie tevens een einde aan de verwarring met de BIG-erkende én (titel)beschermde podothereapeut. Als enige beroep in de voetengezondheidszorg geniet de podotherapeut na voltooiing van de HBO-opleiding een titelbescherming op basis van artikel 34 van de wet BIG. 
 
 © Nationale Zorggids