Normal_doctor_advises_patient

Er is dit jaar meer geklaagd bij het Adviespunt Zorgbelang Brabant over de zorg in Brabant dan afgelopen jaar. Er wordt het meeste geklaagd over de medische behandeling. Ook zijn er veel klachten binnegekomen over de hoge kosten die in rekening worden gebracht voor een consult. Dit meldt Omroep Brabant. 

Patiënten kampen vaak met onduidelijkheid over hoe de tarieven in de ziekenhuizen tot stand komen. Ook maken ze zich druk over het de bereikbaarheid van een zorgvoorziening, de lange wachttijden en de slechte communicatie. De veranderde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) houdt mensen ook bezig. Daarnaast maken de patiënten zich druk over klachten die niet serieus genomen worden. 
 
Het Adviespunt Zorgbelang Brabant bespreekt de binnengekomen klachten met zorgverzekeraars, zorginstellingen en zorgverleners. Ook geeft een team van professionals antwoord op vragen van de patiënten en geven zij advies over eventuele vervolgstappen. De organisatie behandelde 933 klachten. 
 
© Nationale Zorggids