Logo_arduin

De Raad van Toezicht van Stichting Arduin en de voorzitter van de Raad van Bestuur, Patty van Belle, hebben in onderling overleg besloten dat zij haar functie als voorzitter van het bestuur neerlegt. Dit meldt Arduin in een persbericht.

Van Belle is sinds 2008 bestuursvoorzitter van Stichting Arduin. Zij heeft de organisatie in die periode verder uitgebouwd tot een innovatieve zorgorganisatie, waarbij een zo goed mogelijke kwaliteit van het bestaan van cliënten altijd centraal heeft gestaan. Arduin verleent zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zeeland.

Stichting Arduin staat nu voor nieuwe uitdagingen. Wet- en regelgeving verandert en de financiering van de zorg wijzigt ingrijpend. Stichting Arduin moet nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan met overheden en andere ketenpartners. Dat vraagt van de bestuurder een meerjarige toewijding aan de organisatie. Mede vanwege persoonlijke redenen gaat Van Belle deze uitdaging niet aan. Dit is besloten in overleg met de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht dankt Van Belle voor haar goede werk voor Stichting Arduin. Haar taken worden tijdelijk waargenomen door het managementteam van Arduin. Deze verantwoordelijkheid zal zo snel mogelijk door een interim manager worden overgenomen.

© Nationale Zorggids