Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil af van de stopwatch-zorg in de wijkverpleging. Zij stelt daarom voor om vijf zorgpakketten in te voeren; de zwaarte van de zorg staat hierin centraal. Zorgprofessionals krijgen vaak een aantal minuten per dag per bewoner waarin ze zorg moeten verlenen, dit verschijnsel wordt stopwatch-zorg genoemd. Dit meldt Skipr. 

2015 is een overgangsjaar wat betreft de financiering van de verpleging en verzorging aan huis (wijkverpleging). Momenteel is deze wijkverpleging opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Het is echter aan de NZa om staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) te adviseren over hoe deze zorg structureel bekostigd kan gaan worden in de zorgverzekeringswet. De NZa stelt voor om vijf zorgpakketten in te voeren. 
 
De zwaarte van de zorg die mensen nodig hebben bepaalt in welk zorgpakket zij vallen. Verschillende soorten zorg kunnen binnen dit zorgpakket gedeclareerd worden, afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. Bedoeling is om de zorg op deze manier beter af te stemmen op wat de cliënt daadwerkelijk nodig heeft. Wanneer een persoon intensievere zorg nodig heeft dan in de vijf pakketten vastgelegd is, dan is er nog de mogelijkheid om een 'zeer intensieve zorgvraag' toeslag aan te vragen. Ook maakt het voorstel het mogelijk voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders om afspraken te maken over beloning van goede resultaten of innovatie. Dit kan via een opslag, meldt de NZa. 
 
De signalerende en coördinerende taken van de wijkverpleegkundige zijn als aparte kostenpost opgenomen in het voorstel. Dit maakt het mogelijk voor wijkverpleegkundigen om inwoners van de wijk te begeleiden. Als een cliënt bijvoorbeeld zorg nodig heeft om zelfstandig thuis te blijven wonen, dan kan de wijkverpleegkundige hier, samen met andere hulpverleners, aan werken. In het voorstel kunnen zorgaanbieders een zorgpakket per maand in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. 
 
Het is nu aan staatssecretaris Van Rijn om te beslissen of dit voorstel van bekostiging ingevoerd wordt. 
 
©Nationale Zorggids