Normal_download__1_
Fysiotherapeuten zijn niet blij met de bemoeizucht van zorgverzekeraars. Uit een enquête van beroepsorganisatie KNGF blijkt dat bijna de helft van de fysiotherapeuten er over denkt om geen contract meer met zorgverzekeraars af te sluiten. 80 procent is ontevreden over de huidige overeenkomst met de verzekeraar. Dit meldt Skipr. 
 
Beroepsorganisatie KNGF voerde een enquête uit onder drieduizend fysiotherapeuten. Veel fysiotherapeuten, zo blijkt uit de enquete, overwegen om in de voetsporen van honderden psychiaters en psychotherapeuten te treden. Op maandag werd duidelijk dat honderden van deze zorgverleners nog weigeren om contracten met zorgverzekeraars te sluiten. 45 procent van de ondervraagde fysiotherapeuten denkt er serieus over na om in de toekomst ook geen contract meer met de zorgverzekeraar aan te gaan, of om nog maar deels een overeenkomst met de zorgverzekeraar aan te gaan. Reden voor dit besluit is de onvrede onder de fysiotherapeuten over de bemoeienis en regelzucht van de zorgverzekeraars. 
 
De fysiotherapeuten zijn niet blij met meerdere dingen. De zorgverzekeraars, zo vinden zij, richten zich bijvoorbeeld met name op het tarief. Daarnaast leggen de verzekeraars een hoge administratieve last op de fysiotherapeuten. Bemoeienissen met de kwaliteit vallen ook niet in goede aarde. Zo stellen veel zorgverzekeraars deelname aan de Fysio Prestatie Monitor (FPM) verplicht. Deze monitor is volgens de fysiotherapeuten echter een papieren tijger die niets zegt over de werkelijke kwaliteit. 80 procent van de respondenten gaf in de enquête aan ontevreden te zijn over de overeenkomst die zij momenteel met zorgverzekeraars hebben. 
 
© Nationale Zorggids