Normal_edith_schippers_1__2_

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vrijdag mede namens minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS), het rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’ in ontvangst genomen. Dit advies gaat over de effecten op de zorgberoepen als gevolg van de veranderingen in de zorgvraag tot 2030. Eind dit jaar verschijnt het advies over zorgopleidingen dat hier op aansluit.

Minister Schippers: "Dit advies gaat uit van een nieuwe manier van denken over gezondheid en dat vraagt dus ook om een nieuwe manier van werken. Ik ben vooral benieuwd wat de mensen uit de zorg hier zelf van vinden. Zij krijgen te maken met de veranderende zorgvraag. Ik ga dan ook met hen in gesprek om te kijken hoe we de bevindingen van de commissie in de praktijk kunnen vertalen."
 
Naast de aanbieding van het advies over de zorgberoepen is ook het ‘Zorgpact’ aangekondigd. Uitgangspunt van het Zorgpact is een actiegerichte agenda voor de periode tot 2020 waarin regionale samenwerking tot stand komt tussen overheid, zorg- en onderwijsinstellingen. Dhr. Doekle Terpstra is door de bewindspersonen van VWS en OCW aangesteld om als aanjager aan de slag te gaan.
 
Volgens minister Bussemaker is het belangrijk dat scholen en zorginstellingen nauwer samenwerken om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de zorg: "De wereld om ons heen verandert. De samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst zullen ongetwijfeld veel vragen van onze flexibiliteit, creativiteit en vermogen tot samenwerking. Dat geldt ook voor de zorg. Hoe zorgen we er voor dat zorgopleidingen jongeren nu optimaal voorbereiden op deze uitdagingen en zorgberoepen van de toekomst, zodat mensen die zorg nodig hebben daar straks van profiteren?"
 
© Nationale Zorggids