Normal_fnv

In Nederland gaan ieder jaar ruim 3.700 mensen dood als gevolg van hun werk en krijgen 20.000 werknemers een beroepsziekte. Om daar iets tegen te doen heeft de FNV in mei 2000 het Bureau Beroepsziekten opgericht. Dit bureau claimt voor FNV-leden de schade bij de werkgever die als gevolg van hun werk ziek of arbeidsongeschikt zijn geworden. Vandaag wordt er met een symposium van Bureau Beroepsziekten stilgestaan bij het 15-jarig bestaan. Dit meldt de FNV.

Vandaag wordt stilgestaan bij het 15-jarig bestaan van Bureau Beroepsziekten met een symposium in de Burcht in Amsterdam. Tijdens het symposium buigen deskundigen zich over de vraag hoe preventie van beroepsziekten en compensatie voor de schade voor werknemers beter kan worden geregeld. Op dit moment kan bij een beroepsziekte alleen de individuele werknemer proberen een schadevergoeding te krijgen, al dan niet met steun van de bond. Bedrijven moeten verplicht worden om voor hun werknemers een beroepsrisicoverzekering af te sluiten, zo vindt de FNV. Wanneer iemand last krijgt van een beroepsziekte, moet hij of zij hierop een beroep kunnen doen voor een schadevergoeding.

Sinds de oprichting heeft het bureau bijna duizend keer een bedrijf aansprakelijk gesteld. In ruim vijfhonderd gevallen leidde dit tot een regeling en een totaalbedrag aan uitbetalingen van ruim 17 miljoen euro. Gemiddeld gaat het om bedragen van 33.560 euro per persoon. Het hoogste uitgekeerde bedrag is 650.000 euro.

De meest voorkomende beroepsziekten waarvoor een regeling is getroffen zijn aandoeningen aan het bewegingsapparaat, ziekte als gevolg van giftige stoffen en psychische aandoeningen, met name burn-out. De beroepsziekte waaraan jaarlijks de meeste mensen overlijden is kanker. Dit zijn bijna 2.200 gevallen per jaar, waaronder vijfhonderd gevallen van asbestkanker. Daarna volgen ziekten van de ademhalingswegen. Door hart- en vaatziekten als gevolg van het werk overlijden elk jaar nog eens ruim vijfhonderd mensen.