Logo_inlife

Om mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen en ontlasten, hebben onderzoekers van Alzheimer Centrum Limburg, Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+ een online hulpmiddel ontwikkeld, InLife geheten. Dat meldt Maastricht UMC+. 

InLife bestaat uit een website en een app, met tal van functies. Zo kunnen mantelzorgers door gebruik te maken van de tool mensen uit hun omgeving uitnodigen om hulp te bieden. Daartoe zijn zogenoemde zorgcirkels ingericht. De binnenste zorgcirkel bestaat uit de directe familie van de persoon met dementie. De middelste zorgcirkel wordt gevormd door vrienden, kennissen en buren; en de buitenste zorgcirkel door professionals zoals de case manager. De mantelzorger stelt concrete hulpvragen waarop mensen in de verschillende zorgcirkels, zowel veraf als dichtbij, kunnen intekenen. Het is met andere woorden een laagdrempelige manier om hulp te organiseren bij de mantelzorg, waardoor taken (beter) verdeeld worden en de mantelzorger ontlast wordt.

InLife heeft daarnaast ook de functie van platform voor informatie en positieve sociale interactie. Er is een tijdlijn, waarop dagelijkse gebeurtenissen rond de persoon met dementie en persoonlijke berichten gedeeld kunnen worden, maar ook foto’s van nu en vroeger. Er is een agenda waarin activiteiten aangekondigd en gepland worden inclusief verzoeken om ondersteuning. Er is een zorgboek voor alle relevante gegevens rond de zorg van de persoon in kwestie, en een kompas voor algemene informatie over dementie. Een en ander moet er toe leiden dat er meer interactie ontstaat tussen betrokkenen, een positieve sfeer, meer betrokkenheid en toewijding.

Om de website en de app te testen, zoeken de onderzoekers mantelzorgers die InLife willen uitproberen en beoordelen. Daarbij moeten uiteindelijk vragen beantwoord worden zoals: is de tool effectief? Is er daadwerkelijk meer sociale steun? Is er een betere kwaliteit van leven? Iedereen die mantelzorger is voor een naaste met dementie, kan meedoen door zich aan te melden via de website: www.myinlife.nl. 

Door: Redactie Nationale Zorggids