Normal_dokter_arts

Een vrouwelijke arts die 3,5 jaar werkzaam was bij Daelzicht in Heel, Limburg, is ontslagen toen ontdekt werd dat zij geen geldige papieren had. De zorginstelling had geen reden om de vrouw niet te vertrouwen, aangezien zij haar werk goed deed en vervalste papieren had overhandigd. Ook vervalste ze haar BIG-registratie, die iedereen in de zorg moet hebben om medische handelingen te mogen verrichten. Toen de vervalsing aan het licht kwam, is de vrouw ontslagen. Dit meldt Skipr. 

De vrouw werkte 3,5 jaar lang in de zorginstelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Toen zij bij het Erasmus MC een vervolgopleiding als Arts voor Verstandelijke Gehandicapten deed, viel ze uiteindelijk door de mand. Het diploma aan de Universiteit van Maastricht dat ze zou hebben, bleek vervalst.

Daelzicht verwijt de vrouw valsheid in geschrifte en eist een schadevergoeding. Wel zegt de zorginstelling dat de veiligheid van cliënten nooit in gevaar is geweest en dat de neparts altijd medisch correct heeft gehandeld. Inmiddels zijn de BIG-registraties van alle medewerkers gecontroleerd en dat bleek in orde te zijn. Ook is de sollicitatieprocedure aangescherpt om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. Voortaan kan iemand alleen nog worden aangenomen als de originele papieren van de BIG-registratie en diploma’s kunnen worden overhandigd.

Door: Redactie Nationale Zorggids