Normal_gevangenis__prikkeldraad

De Inspectie Justitie en Veiligheid vindt het zorgelijk dat een aantal jaren achtereen dezelfde soort problemen spelen bij diverse organisaties die onder haar toezicht staan. Het betreft bijvoorbeeld problemen met de personele bezetting. Daarmee kampen de politie en de forensische zorg, bleek vorig jaar. Dit meldt de inspectie. 

Een ander hardnekkig probleem is het niet goed informeren van elkaar. Dit constateerde de Inspectie JenV in 2018 bij organisaties in de jeugdhulpverlening, de jeugdreclassering en de vreemdelingenketen. Eerder zag de Inspectie dit al in de keten die gaat over de terugkeer van vreemdelingen.

De organisaties werken aan het verbeteren van deze weerbarstige problemen. In veel gevallen volgen zij aanbevelingen van de Inspectie op. Maar het betreft ingewikkelde thema’s die tijd en energie kosten en waarbij vaak veel partijen zijn betrokken.  

Door: Nationale Zorggids