Normal_bruno_bruins

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg zat woensdagavond bij Eva Jinek aan tafel en zei dat zijn BIG-2 wetsvoorstel teruggedraaid kan worden, als dat moet. Bovendien kan het onderscheid dat hij tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen wil maken ook zonder aanpassing van de wet klaargespeeld worden. Dit meldt NOS. 

Door bijvoorbeeld alleen een wijziging in het cao op te nemen, kan Wet BIG-2 vermeden worden. Of door een andere wet te introduceren die beter aansluit bij de wensen en behoeften van verpleegkundigen.

V&VN steunde de wet, maar nu niet meer

Bruins wil de wet aanpassen om een beter onderscheid te maken tussen verpleegkundigen, zodat zij beter worden ingezet op taken waarvoor ze zijn opgeleid en waarin ze deskundig zijn. Volgens hem zouden ook verpleegkundigen en beroepsorganisatie V&VN dit willen. De beroepsorganisatie laat op haar website weten BIG-2 te hebben gesteund, maar nu niet meer. V&VN heeft opnieuw input gevraagd van leden en niet-leden. “Voor ons is de wet geen doel op zich.”

Vrees voor ongelijkheid en verdeeldheid

De verpleegkundigen die tegen het wetsvoorstel zijn, vrezen juist dat de werkvloer hierdoor te veel verdeeld wordt en dat de gelijkheid tussen verschillend opgeleide verpleegkundigen verdwijnt. Bovendien zijn sommige – vaak zeer ervaren verpleegkundigen – bang voor extra scholing. Bruins zegt de wet niet zo te zien. “Ik ben op zoek naar een gezamenlijke oplossing die door alle partijen wordt gedragen.”

Alexander Rinnooy Kan

Op verzoek van de minister neemt Alexander Rinnooy Kan de rol van verkenner op zich rondom de discussie. Het is nu eerst aan hem om uit te zoeken wat de vervolgstappen zijn. “Ik had liever gezien dat partijen er zelf uit waren gekomen door het onderscheid in beroepsrichtlijnen of cao-afspraken vast te leggen. Want een wet is geen doel op zich wat mij betreft, maar een ultiem middel om iets te regelen wat op andere manieren niet lukt.”

“Ik ben nog steeds graag bereid om te luisteren naar de wensen van de beroepsgroep. Ik vind dat er dan wél overeenstemming moet zijn met de andere betrokken partijen over de te varen koers. Ik verwacht dat de verkenner in gesprek gaat met alle partijen en op korte termijn komt met zijn bevindingen." 

Door: Nationale Zorggids