Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Elke arts krijgt met palliatieve zorg te maken én heeft er een verantwoordelijkheid in. Toch is het geen integraal onderdeel van de basisopleidingen geneeskunde. Pasemeco helpt Nederlandse faculteiten om hier verandering in te brengen met een een online toolbox met onderwijsmaterialen. Dit meldt ZonMw. 

De toolbox is sinds de zomer van 2019 online en bevat een flinke hoeveelheid onderwijsmaterialen over onderwerpen als ziekte- en symptoomgericht handelen, zorgplanning, stervenszorg, communicatie, interdisciplinair werken en meer. “De materialen zijn verzameld en ontwikkeld om onderwijsprofessionals in de basisopleidingen geneeskunde te ondersteunen. Ze kunnen hier vrijelijk gebruik van maken: sommige zijn ‘kant-en-klaar’, andere kunnen naar eigen inzicht worden aangepast”, legt Pasemeco uit.

Hoewel de toolbox nog in ontwikkeling is, wordt ze al op verschillende plaatsen gebruikt. Er zijn gebruikers in Amsterdam, Nijmegen, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. In de komende maanden worden onder meer materialen verwacht in de leerlijn zingeving/communicatie, kennisclips en ‘virtual patients’. In video-interviews en ervaringsverhalen komt de patiënt zelf aan het woord. “Studenten leren over de behoeften die de mens achter de patiënt heeft.”

Iedereen die betrokken is bij onderwijs aan geneeskundestudenten kan de toolbox direct gebruiken

Door: Nationale Zorggids