Jongeren zien werk in thuiszorg niet zitten

Brancheorganisatie Zorgthuisnl roept de overheid op meer te doen aan het personeelstekort in de thuiszorg. Zonder investeringen van het Rijk blijft er straks niemand meer over, vreest de brancheorganisatie. Werken in de thuiszorg heeft onder jongeren een slechte reputatie. En jongeren die er wel voor kiezen, kunnen vaak geen stageplek vinden die nodig is om de opleiding af te ronden. Ondertussen vergrijst het huidige personeelsbestand en loopt de werkdruk hoog op in de thuiszorg. Dit meldt het AD.

Vergrijzing

Het tekort aan jongeren die voor de thuiszorg kiezen is onderdeel van een veel groter probleem in de thuiszorg, zegt bestuurder Hans Buijing van Zorgthuisnl. Niet alleen het personeel vergrijst, ook het aantal patiënten zal flink toenemen door de vergrijzing in ons land. Daardoor zal de zorgvraag fors toenemen, terwijl het aantal mensen dat die zorg kan bieden juist afneemt.

Werkdruk in thuiszorg

De werkdruk in de thuiszorg is nu al zo hoog dat werknemers ziek worden en zelfs uitvallen. Of ze kiezen ervoor om ander werk te gaan doen. De hoge werkdruk komt het toch al slechte imago van de thuiszorg niet ten goede. Buijing vindt dat zorgopleidingen meer aandacht zouden moeten besteden aan het vak, zodat jongeren niet alleen kennismaken met thuiszorg maar ook gaan zien dat het veel meer is dan steunkousen aantrekken en schoonmaken.

Stageplekken en beloningen

Ook zijn er meer stageplekken nodig met daarbij vergoedingen voor de stagebegeleider. Buijing vind het eigenlijk niet kloppen dat verzekeraars hier niet aan mee willen betalen: “Met een stageplek kun je én de stagebegeleider die uren niet meer elders inzetten én hij of zij kan niet eens betaald krijgen voor de moeite.” Om toch jongeren in de thuiszorg te krijgen, moet het ministerie daarom stages en beloningen gaan financieren vindt de bestuurder.

Door: Nationale Zorggids