Normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige

Beroepsvereniging V&VN wil dat verpleegkundigen zelf kunnen beslissen over het dragen van een medisch mondkapje. Er is nu te veel onduidelijkheid over het mondkapjesbeleid in de zorg en daar komt, als het aan V&VN ligt, een einde aan. Verpleegkundigen moeten altijd preventief gebruik kunnen maken van mondkapjes, maar mogen daar vanaf wijken als zij dat willen. Dit meldt NOS. 

“Op dit moment zijn er te veel varianten in het maskergebruik: in de ene sector of regio wel, in de andere niet, voor de ene patient wel, voor de andere patient niet. We willen duidelijkheid creëren met een helder standpunt: preventief gebruik in alle zorgsectoren”, legt voorzitter Gerton Heyne van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden uit.

Besluit een verpleegkundige of verzorgende hier geen gebruik van te maken omwille de patiënt of cliënt, dan moet dat kunnen en moeten er andere preventieve maatregelen mogelijk zijn. V&VN gaat uit van he zelfbeschikkingsrecht voor personeel in alle zorgsectoren. Deze wens wordt ondersteund door onder meer GroenLinks, PvdA, SP, 50Plus en de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Door: Nationale Zorggids