Normal_vaccin_prik

Zorginstellingen in Limburg willen inzicht krijgen in de vaccinatiegraad onder medewerkers en vragen daarom aan Hugo de Jonge van Volksgezondheid om hier binnen de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van af te wijken. Deze wet zorgt er nu namelijk voor dat medewerkers niet hoeven te melden of ze een coronaprik hebben gehad of niet. Dit meldt Trouw. 

Trudie Severens van ouderenzorgorganisatie Sevagram laat volgens veertien zorginstellingen weten inzicht te willen hebben in de vaccinatiegraad. “Dus we hoeven niet afzonderlijk van elke medewerker te weten of hij of zij wel gevaccineerd is, maar wel hoe hoog de vaccinatiegraad is op elke afdeling.” De privacy van medewerkers komt dus op individueel niveau niet in het geding.

Ruimte binnen AVG

De directeur van Sevagram denkt dat er binnen de AVG ruimte voor is om vaccinaties van medewerkers vast te leggen zonder dat bekend is om wie het gaat. Een bedrijfsarts zou periodiek kunnen vastleggen hoe hoog de vaccinatiegraad per afdeling is. Is er binnen de privacywet toch geen ruimte, dan zouden de zorginstellingen graag een grondslag willen zien waarop de registratie van inentingen wel uitvoerbaar is.

“In een verpleeghuis wonen mensen, daar wil je het welzijn bevorderen. Nu mag er beperkt bezoek komen, en is een arm om iemand heen slaan onmogelijk. Als we de vaccinatiegraad weten, kunnen we kijken waar we kunnen versoepelen.”

Door: Nationale Zorggids