Normal_ouderenzorg_mantelzorg_rolstoel_bejaarde_oudere_verpleging_verpleegster

Vanaf 1 maart kan ook voor zorgverleners die betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) een coronabonus worden aangevraagd, als zij voldoen aan de voorwaarden in de pgb-zorgbonusregeling. Dit meldt Rijksoverheid. 

De pgb-zorgbonusregeling is voor budgethouders met een budget uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en Wlz (Wet langdurige zorg). Dat betekent dat mensen met een persoonsgebonden budget uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz vanaf 1 maart bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag kunnen indienen voor een zorgbonus voor hun zorgverlener(s). De zorgbonus is bedoeld voor zorgverleners die tussen 1 maart en 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de strijd tegen corona.

Of een zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus, en hoe de zorgbonus aangevraagd kan worden staat beschreven in de handreiking.

Voorwaarden

Met de voorwaarden uit de pgb-bonusregeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de bonusregeling uit 2020 waarbij zorginstellingen een bonus konden aanvragen voor hun zorgprofessionals. Ook in die bonusregeling was het belangrijk dat de uitzonderlijke prestatie zo onafhankelijk mogelijk wordt beoordeeld. Dit komt erop neer dat het niet wenselijk is dat de zorgverlener een pgb-zorgbonus voor zichzelf aanvraagt. In de pgb-zorgbonusregeling zijn daarom voor de zorgverlener vergelijkbare voorwaarden opgenomen. Dit betekent dat het niet mogelijk is een pgb-zorgbonus aan te vragen voor zorgverleners die met een overeenkomst van opdracht met familie (partner, ouders, kinderen) zorg verlenen of door zorgverleners die ook zelf vertegenwoordiger zijn van de budgethouder. Op deze manier wordt zo onafhankelijk mogelijk beoordeeld of een zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Door: Nationale Zorggids