Normal_rss_entry-298928

Beroepsorganisatie NU'91 is "onaangenaam verrast" dat het demissionair kabinet gaat toestaan dat werkgevers in de zorg kunnen vastleggen of personeel gevaccineerd is tegen het coronavirus. "Dat zijn medische gegevens, en zorgmedewerkers moeten daarin met dezelfde voorwaarden als andere mensen worden behandeld. We vinden het betreurenswaardig dat ze hiertoe overgaan", zegt voorzitter Stella Salden.

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge maakte het nieuws over de optie tot registratie dinsdagavond op de coronapersconferentie bekend. Of dit net als de andere aangekondigde aanpassingen per 25 september ingaat, is nog onduidelijk. De Jonge benadrukte dat het niet om een plicht gaat en werknemers geen antwoord hoeven te geven op de vraag over de vaccinatiestatus van de werkgever.

De mogelijkheid tot registreren wordt gegeven omdat er in de zorg een speciale verantwoordelijkheid geldt tegenover vaak kwetsbare patiënten, aldus De Jonge. Daarom mag een werkgever rekening houden met wie wel en niet is gevaccineerd en daar bijvoorbeeld de roosters op aanpassen. In andere sectoren mag de vaccinatiestatus wel worden gevraagd maar niet geregistreerd, antwoord geven hoeft niet.

Verplichte vaccinatie

NU'91 is niet alleen tegen de registratie, maar ook tegen verplichte vaccinatie, een onderwerp dat in Nederland en in landen om ons heen onderdeel van discussie is, zegt Salden. Ook daarin moet zorgpersoneel gelijk behandeld worden met alle andere Nederlanders. Bovendien komt uit een laatste peiling van NU'91 naar voren dat 95 procent van de verpleegkundigen is gevaccineerd, aldus Salden. "Een mooi resultaat dankzij een goede voorlichting en campagne."

Beide verplichtingen noemt de voorzitter verder ook "niet raadzaam met de enorme tekorten en hoge uitstroom en ziekteverzuim" in de zorg. "We moeten zorgen dat elke verpleegkundige behouden blijft."

Het kabinet zegt verder te verkennen of werkgevers een coronatoegangsbewijs van hun werknemers kunnen vragen. Nu kan dat niet volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Salden zegt dat als dat wordt ingevoerd, iedereen in de zorg het bewijs zou moeten tonen, niet alleen medewerkers. "Dus ook andere mensen zoals bezoekers."

Door: ANP