Normal_zorgpersoneel__zorgverlener__salaris

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong noemt de 675 miljoen euro voor zorgsalarissen, maar zegt dat het niet genoeg is dus ook niet voor koopkrachtbehoud van álle medewerkers in de zorg. Door het structurele extra geld gaan de middeninkomens in de zorg met 1,5 procent omhoog. Dit meldt FNV. 

De vakbond zegt over de middeninkomens het volgende: “Het kabinet doelt nu alleen op de middeninkomens, terwijl in de zorg medewerkers in allerlei beroepsgroepen schouder aan schouder zorg verlenen en er allemaal op vooruit moeten gaan. Laat de invulling van dit bedrag over aan de sociale partners”, stelt FNV voor.

Werkdruk verlagen kost ook geld

Naast een verhoging van de salarissen, wil de FNV ook dat er goede afspraken worden gemaakt over verlaging van de werkdruk, zodat medewerkers een betere werk-privébalans krijgen. Dat is essentieel om werknemers te behouden. En daar is ook geld voor nodig. De vakbond berekende eerder al dat er 2,25 miljard euro extra nodig is. Hiervan is 1,5 miljard voor de salarissen om minimaal koopkracht te behouden en 750 miljoen voor de aanpak van de werkdruk, zoals goede afspraken over bereikbaarheids- en oproepdiensten.

Zorgpremie omhoog

Ook de FNV vindt het belachelijk dat de zorgpremie met 13 euro wordt verhoogd om dit te kunnen betalen. “Er zijn door dit kabinet miljarden uitgetrokken aan steunpakketten aan allerlei sectoren, maar als het om de zorg gaat wordt het onmiddellijk weer afgewenteld op onder meer de groep die de zorg het hardste nodig heeft. Met dit voorstel speelt het kabinet personeel tegen elkaar uit en Nederlanders ten opzichte van de zorg. Dit is weer een extra klap voor de mensen met de laagste inkomens die nu al haast niet rondkomen en elke cent moeten omdraaien”, aldus Jong.

Door: Nationale Zorggids