Normal_normal_rechtspraak

Een 33-jarige vrouw heeft met vervalste documenten als arts gewerkt in diverse ziekenhuizen en instellingen. Ze heeft daarbij handelingen verricht die alleen aan artsen zijn voorbehouden, meldt het Openbaar Ministerie, die zegt geschokt te zijn door de opeenstapeling van foute en strafbare handelingen. 

De officier van justitie eiste maandag 29 november een celstraf van 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De vrouw wordt verdacht van valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, (poging tot) oplichting en overtreding van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).
Zo zou de vrouw diverse documenten hebben vervalst, waaronder een artsendiploma, een cv en een paspoort. Ze heeft daarbij de identiteit gebruikt van een bestaande persoon die wél echt arts is. Die vrouw is langere tijd de dupe geweest van dit frauduleuze handelen, aldus de officier van justitie.

Vrouw deed zich voor als huisarts 

Met de valse documenten zou de verdachte tussen 1 november 2016 en 20 mei 2020 bij vijftien medische instellingen hebben gesolliciteerd. Niet bij alle instellingen is ze aangenomen. Het OM verdenkt de vrouw ervan dat ze bij tien instellingen heeft gewerkt, waarbij het OM in het geval van negen organisaties bewezen acht dat ze er met valse papieren aan de slag is gegaan, en ook daadwerkelijk salaris heeft ontvangen. Ze werkt onder meer als huisartsen tijdens nachtdiensten, waarbij ze meerdere patiënten zag, diagnoses stelde, medicijnen voorschreef en injecties gaf. Dit zijn handelingen die zijn voorbehouden aan gediplomeerde en geregistreerde artsen.

Uit onderzoek is niet gebleken dat er sprake is geweest van schade voor patiënten. Maar dat had volgens het OM ook heel anders kunnen aflopen. Zo gaf de verdachte bijvoorbeeld geen wekadvies aan een persoon met een hoofdtrauma.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De officier van justitie vindt het zorgelijk dat de verdachte onvoldoende lijkt te begrijpen dat ze fout bezig is geweest. Ze meent door de trainingen die ze heeft gevolgd dit soort voorbehouden handelingen wel te kunnen uitvoeren. De vrouw heeft grotendeels bekend, en uit de in beslag genomen gegevensdragers blijkt ook dat ze de vervalsingen heeft gemaakt. Het OM ziet de verdachte als een kwetsbare vrouw die graag aan de slag wil in de medische wereld. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat ze meerdere stoornissen heeft en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar is. Toch krijgt ze, als het aan de officier van justitie ligt, een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd.

Door: Nationale Zorggids