Normal_medewerkers_gehandicaptenzorg_eisen_geld_van_politiek_voor_meer_loon

Ongeveer 200 leden van FNV Zorg & Welzijn die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg voerden dinsdag actie in Utrecht voor meer geld vanuit de politiek. Eind vorige week is na maanden van moeizaam onderhandelen een resultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de 190.000 werknemers in de gehandicaptenzorg. "Alleen worden hiermee de achterstanden in salaris op de marktsector nog niet ingehaald. Daar is meer geld voor nodig vanuit Den Haag", zegt Karim Skalli, FNV-bestuurder Gehandicaptenzorg. Dit meldt FNV. 

De actievoerders liepen in een mars richting het hoofdkantoor van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland met het verzoek aan voorzitter Boris van der Ham, om vanaf nu samen op te trekken naar de politiek. Ook Haagse politici van GroenLinks, de SP en BBB steunden de actievoerders met een videoboodschap.

Financiering van de zorg

De zorgsector loopt gemiddeld 9 procent achter in loonontwikkeling op de marktsector. Elk jaar wordt de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA-ruimte) direct afgeleid van de prognose op loonstijging in het bedrijfsleven, die het CPB rond Prinsjesdag berekent. Het doel hiervan is dat de lonen in de publieke sector op gelijke hoogte meegroeien met de marktsector. Bij  de start van deze OVA-constructie is al een verschil in percentages aangehouden dat de afgelopen 20 jaar is opgelopen tot 9 procent.

Skalli: "Om dat verschil recht te kunnen trekken, moeten we nu al in actie komen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat er bijtijds voldoende geld beschikbaar komt voor betere arbeidsvoorwaarden. En dat is nodig om nog meer uitstroom te voorkomen en de sector aantrekkelijker te maken om het arbeidstekort aan te pakken. En daar ligt ook een grote verantwoordelijkheid voor de werkgevers in de zorg. Vandaar dat we vandaag zijn gestart bij de werkgeverskoepel van de gehandicaptenzorg om de handschoen op te pakken en die verantwoordelijkheid te nemen."

Cao structureel verbeteren

Boris van der Ham liet de aanwezige FNV-leden weten dat ook hij inziet dat een aantal zaken in de cao structureel moeten verbeteren. "Financieel moet het echt beter. Er zit een gat tussen wat je zou moeten verdienen en wat er nu is afgesproken. Ik ben het helemaal met jullie eens dat we daar iets aan moeten doen. Liever vandaag dan morgen. Samen met jullie, samen met de vakbonden en werkgevers gaan we optrekken naar Den Haag voor een betere beloning."

Door: Nationale Zorggids