Kamer stemt op 17 mei over initiatiefwetsvoorstel dat zorgverleners meer invloed geeft

Uitgangspunt van het initiatiefwetsvoorstel van Corinne Ellemeet van GroenLinks en Judith Tielen van de VVD is dat de zorg beter wordt als zorgverleners meer invloed krijgen op hun eigen werk. De initiatiefnemers willen dat het normaal wordt dat de kennis en kunde van zorgverleners wordt gebruikt om de zorg te verbeteren en deze wet moet daarvoor zorgen. Deze week vond het tweede debat hierover plaats. Op 17 mei wordt erover gestemd. Dit meldt de Tweede Kamer

Het initiatiefwetsvoorstel legt volgens Tielen enkel vast dat zorgverleners invloed moeten hebben. En tegelijkertijd verwacht ze dat het krachtig en effectief is. Zorginstellingen die achterblijven bij het geven van invloed, krijgen volgens haar een “opkontje”.

Invloed en zeggenschap zijn belangrijk voor het werkplezier én het behoud van zorgmedewerkers, zegt minister Helder voor Langdurige Zorg, die de Kamer over het initiatiefwetsvoorstel adviseert. Het is volgens haar daarbij belangrijk om praktische belemmeringen weg te nemen. Het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht helpt daarbij.

Bewust niet ingevuld

Wat betekent het precies als wettelijk wordt vastgelegd dat zorgverleners invloed krijgen? Voor Maarten Hijink van de SP, die het initiatiefwetsvoorstel steunt maar niet ver genoeg vindt gaan, is dat niet precies duidelijk. "We kiezen er bewust voor om dit niet in te vullen en een open norm te formuleren", zegt Ellemeet. "Dit doet recht aan verschillen tussen zorginstellingen en voorkomt afvinklijstjes en bureaucratie." Uiteindelijk gaat het volgens haar om een cultuurverandering.

Het is op zich goed dat zorgverleners meer invloed krijgen, zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg, maar kan dat niet op gespannen voet komen te staan met de belangen van cliënten? "Het is niet zo dat de wil van zorgverleners wet wordt door het initiatiefwetsvoorstel", antwoordt Ellemeet. Het is aan zorgbestuurders om alle perspectieven te horen en mee te wegen.

Toezicht en handhaving

Wieke Paulusma van D66 vraagt zich af hoe de inspectie precies gaat toetsen of zorginstellingen aan de nieuwe wet voldoen. "Het is niet de bedoeling dat er een checklist komt", zegt Tielen. "De inspectie moet op grond van het jaarlijkse gesprek met zorgbestuurders kwalitatief toetsen of zorgverleners inderdaad invloed en zeggenschap hebben."

Zou het niet beter zijn om werknemers een lid of leden van de raad van toezicht te laten kiezen of aanwijzen? GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld wijst erop dat in het onderwijs medezeggenschapsraden een bindende voordracht kunnen doen. Zij denkt dat zo de binding tussen de werkvloer en de raad van toezicht beter wordt.