Spreekuur.nl zet digitale check in in strijd tegen tekorten en wachttijden

Om de druk van de telefoon af te halen, introduceert Spreekuur.nl een digitale check. Door deze check krijgen patiënt en arts straks snel helderheid over de urgentie van de klacht en wordt de werkdruk op de posten verlaagd. Een pilot met de digitale check start binnenkort in samenwerking met twee huisartsenposten. Dat meldt Spreekuur.nl.

De check is een uitbreiding op Spreekuur.nl. Op basis van de antwoorden die de patiënt geeft op de vragen in de digitale check en de urgentie die daaruit rolt, wordt de patiënt geholpen om de vraag op de juiste plek te stellen. Voor minder urgente klachten wordt de patiënt gerustgesteld en wordt een zelfzorgadvies getoond. Indien de patiënt zich met een zelfzorgadvies niet geholpen voelt blijft deze de mogelijkheid houden om de vraag te stellen aan de eigen huisarts of om de vraag alsnog te stellen aan de huisartsenpost. Voor urgente en geschikte vragen wordt de patiënt verwezen naar het digitale consult van Spreekuur.nl of de telefoon.

Minder drukte

Ook bij hoge urgenties wordt de patiënt de juiste kant op gewezen door de patiënt met voorrang in de wachtrij te plaatsen bij dringende spoed. Dit alles moet ervoor zorgen dat er kwalitatief goede zorg kan worden gegeven aan iedereen die dat nodig heeft en patiënten met een zorgvraag die kan wachten of klachten die zelf behandeld kunnen worden op een andere manier te helpen, zodat er minder mensen bellen met de huisartsenpost. Hiermee wil Spreekuur.nl de zorg bereikbaar en toegankelijk houden. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat telefonisch alleen de echte spoedvragen worden gesteld en dat de vragen die niet kunnen wachten digitaal gesteld gaan worden. Natuurlijk blijven de digitale vragen die wel binnen komen  de vertrouwde, voorbereide digitale consulten met foto’s. En de twijfelende patiënt die anders te lang had gewacht met een urgente vraag wordt aangemoedigd nu toch te bellen of digitaal contact te zoeken.

Rosa Scherjon, initiatiefnemer Spreekuur.nl: “Met deze check willen we de patiënt in een vroeg stadium beter inzicht geven in de urgentie van de klacht. Zo krijgt hij sneller de zorg die hij of zij verdient en wordt de zorgvraag op de juiste plek beantwoord.”

Door: Nationale Zorggids