Internist verliest inschrijving BIG-register na grensoverschrijdend gedrag

Vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover drie coassistenten wordt een internist van het Maasstad Ziekenhuis. uit het BIG-register geschrapt. De drie coassistenten dienden afzonderlijk van elkaar een klacht in tegen de internist die hen tijdens hun coschap interne geneeskunde onderwijs gaf. Ze stellen dat hij zich tijdens echografieonderwijs seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen en dat hij daarbij beeldopnames heeft gemaakt. Volgens het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft de internist de klaagsters onaanvaardbaar behandeld. Hun vertrouwen is geschaad en beschaamd. Dit meldt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Op de laatste dag van hun coschap kregen de klaagsters onderwijs van de internist in echografie E-FAST, waarbij ook geoefend werd met vaatonderzoek in de liezen. Klaagsters moesten zich zonder informatie vooraf uitkleden tot op hun onderbroek. Ze oefenden op elkaar, waarbij de internist meekeek en de echoknop regelmatig overnam om iets te laten zien. De internist raakte hen daarbij ongevraagd en onaangekondigd aan bij hun schaamstreek en schoof hun onderbroek daarbij opzij. Ook maakte hij beelden met zijn telefoon.

Handelingen volgens internist noodzakelijk

De internist heeft een beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid van de drie vrouwelijk coassistenten. Hij weerspreekt de feitelijke weergave niet, maar volgens de internist waren de handelingen noodzakelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het onderzoek. Wel ontkent hij met zijn telefoon foto’s of filmpjes te hebben gemaakt. De videofunctie van zijn telefoon zou hij hebben gebruikt om de tijd op te nemen, omdat de in de kamer aanwezige klok kapot was.

Weerslag op individuele gezondheidszorg

De internist begaf zich met het echografieonderwijs op het terrein van zijn deskundigheid als BIG-geregistreerd internist en de gedragingen waarover wordt geklaagd kunnen niet los worden gezien van die hoedanigheid. Door de coassistenten in de veronderstelling te brengen dat deze gedragingen normaal zijn bij een dergelijk onderzoek, wordt de kwaliteit van de patiëntenzorg ondermijnd. Het college oordeelt dat het verweten handelen daarmee voldoende weerslag heeft op het belang van de individuele gezondheidszorg.

Mannelijke coassistenten

Voor een dergelijk onderzoek, in het bijzonder van de bloedvaten in de lies, was het aanraken van de schaamstreek en het verschuiven van het ondergoed niet nodig. Hetzelfde geldt voor de specifieke lichaamshoudingen die de coassistenten van de internist moesten aannemen. Bovendien ging het niet om een incident, maar hebben de gedragingen van de internist zich gedurende het onderwijs die dag veelvuldig en bij alle drie de coassistenten voorgedaan. Daarnaast gaf de internist hetzelfde onderwijs aan twee mannelijke coassistenten en zij hoefden hun broek niet uit te doen en kregen ook geen vaatonderzoek van de liezen.

Door: Nationale Zorggids