Geen numerus fixus meer voor opleiding verpleegkunde Hanzehogeschool

Vanaf 2024 verdwijnt de numerus fixus voor de opleiding tot verpleegkunde van de Hanzehogeschool. De hoop is dat er hiermee in de toekomst meer zorgpersoneel kan worden afgeleverd aan de arbeidsmarkt. De Hanzehogeschool in Groningen is op dit moment de enige hogeschool met een numerus fixus voor de verpleegkundige-opleiding. Dit meldt het Dagblad van het Noorden.

In 2012 introduceerde de Hanze de selectieprocedure omdat het op deze manier een groep gemotiveerd studenten kon aantrekken en genoeg stageplekken kon aanbieden. Zonder numerus fixus lag het rendement volgens de hogeschool een stuk lager. “Zo’n 80 procent van onze studenten verpleegkunde haalt nu binnen vier jaar zijn diploma. De instroom is belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om de uitstroom verpleegkundigen met een diploma”, legt decaan Jacqueline Beverwijk uit.

Instroom stabiliseren

De afgelopen jaren is het aantal verpleegkundestudenten dat instroomde flink gedaald. Waar er afgelopen studiejaar 386 studenten instroomden, waren dat er in 2020 nog 450. Beverwijk hoopt dat de afschaffing van numerus fixus in ieder geval een stabiliserende werking heeft of dat de instroom zelfs een beetje toeneemt. Studenten maken zich wel enigszins zorgen over de stagemogelijkheden straks. Als zorginstellingen nu al bijna geen plek hebben, waarom zouden ze dat straks met méér studenten wel hebben?

Buddy's

Met aandacht voor studentenwelzijn en kleinschaligheid, start de Academie voor Verpleegkundige volgend studiejaar met extra studentenbegeleiding, onder meer met de inzet van een buddy-systeem. Mogelijk worden andere opties benut dan langdurige stages. De Hanze kijkt onder meer naar andere voorbeelden van leren in de praktijk, bijvoorbeeld door het uitvoeren van meer projecten of stagelopen in combinatie met onderzoek. Ook komt er in de toekomst een nieuw curriculum dat voor meer keuzevrijheid zorgt.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky