Week 16: COVID-sterfte, verpleegkundige doodde patiënten & euthanasie

Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of belangrijkste nieuwsitems per werkdag. Deze week waren onder meer euthanasie voor kinderen onder 12 jaar, suïcidale gedachten onder jongeren, COVID-sterfte onder mensen met verstandelijke beperking en verpleegkundige die meerdere patiënten doodde in het nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen van deze week.

Maandag: invoering mogelijkheid euthanasie voor kinderen onder 12 jaar

Voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en binnen afzienbare tijd zullen overlijden, wordt het straks mogelijk het leven te beëindigen. Het gaat om een kleine groep kinderen, jaarlijks zo'n vijf tot tien kinderen, die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de mogelijkheden van palliatieve zorg ontoereikend zijn om het lijden te verlichten.

Dinsdag: aantal jongeren met suïcidale gedachten blijft onverminderd hoog

In maart 2023 gaf 14,1 procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar aan dat ze er weleens, vaker of heel vaak serieus aan dachten om een eind te maken aan hun leven. Eind 2021 gold dit nog voor 8,5 procent.

Woensdag: COVID-sterfte verviervoudigd bij mensen met verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking (VB) hebben een hogere kans op vroeger overlijden dan de algemene bevolking. Dit verschil nam aanzienlijk toe tijdens de Covidpandemie, waarin een ruim vier keer hogere sterfte bij mensen met een verstandelijke beperking werd gezien dan in de doorsnee bevolking.

Donderdag: verpleegkundige verdacht van doden meerdere patiënten in Assen

Een 30-jarige man is afgelopen maandag aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), ten tijde van de coronapandemie. De man was in die tijd verpleegkundige in het ziekenhuis.

Vrijdag: LUMC-medewerkers pleegden fraude bij Europese subsidies

De Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft onregelmatigheden geconstateerd bij de verantwoording van Europese subsidies bij enkele researchprojecten. Er zijn rechtspositionele maatregelen genomen tegen drie medewerkers.

Door: Nationale Zorggids