Leren samenwerken staat centraal in vernieuwde Bachelor Geneeskunde

De bacheloropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht gaat op de schop. Niet alleen wordt het curriculum inhoudelijk in lijn gebracht met de nieuwste maatschappelijke en geneeskundige inzichten, ook het onderwijssysteem verandert. De vorig jaar gestarte studenten in de English track van de Bachelor Geneeskunde bijten de spits af, de Nederlandstalige versie volgt later. Dit meldt Universiteit Maastricht. 

Elk jaar starten 320 studenten, na een strenge selectie, in Maastricht met hun bachelor Geneeskunde. Maximaal 60 van hen worden toegelaten tot de Engelstalige variant. Deze groep van studenten fungeert als ‘proefkonijnen’ voor de bachelor nieuwe stijl.

Zorgvuldigheid

Sylvia Heeneman protesteert. De term ‘proefkonijnen’ vindt ze nogal negatief. “We zijn jaren bezig geweest met de voorbereiding. Een curriculum pas je niet zomaar aan en dat geldt ook voor het onderwijssysteem zelf. Daar zijn heel veel disciplines en deskundigen bij betrokken, zorgvuldigheid staat voorop. Doel is uiteraard de opleiding aan te passen naar nieuwe inzichten wat betreft inhoud en gebaseerd op onze ervaringen in andere programma’s qua leren en toetsen. Daarvoor herijken we om de tien jaar het curriculum. Meer aandacht voor preventie bijvoorbeeld, voor nieuwe aandoeningen en therapieën. En in deze herziening hebben we ook het onderwijssysteem weer eens tegen het licht gehouden.”

“Die zijn best ingrijpend”, zegt ze. “Daarom starten we in de Engelstalige track van de opleiding. Die is met ongeveer vijftig studenten overzichtelijker, makkelijker te organiseren en te evalueren. Als alles goed gaat, en daar werken we gezamenlijk hard voor, dan volgt over een of twee jaar de Nederlandstalige bachelor Geneeskunde.”

Jaar lang samenwerken

Er worden teams gevormd van tien studenten met een vaste coach, die een jaar lang samenwerken. De groep komt wekelijks samen en werkt aan alle mogelijke aspecten en leeruitkomsten van een taak, ondersteund door allerlei leeractiviteiten in bijvoorbeeld skills-labs, workshops en opdrachten. Het feit dat ze een heel jaar in dezelfde samenstelling werken is nieuw.

De tweede ingrijpende verandering is de toetsing. Er is straks geen afsluiting van een blok meer met een tentamen, maar er wordt door de studenten zelf een portfolio samengesteld. Ze krijgen feedback van medestudenten, docenten en hun coach. Leren gebeurt niet meer voor een punt, maar voor de inhoud. De Voortgangstoets blijft onderdeel van het portfolio. 

Door: Nationale Zorggids