Normal_ondernemers_zakenmensen_mensen_samenwerken_werk

(Novum) - Van de 28 landen in de Europese Unie hebben Denemarken, Frankrijk en Nederland in 2011 het meeste uitgegeven aan sociale zekerheid. Alle drie de landen besteedden meer dan dertig procent van hun bbp aan zaken als gezondheidszorg, ouderdomsvoorzieningen en kinderbijslag. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van Europees statistiekbureau Eurostat.

Letland, Estland en Roemenië vormen de achterhoede. Zij gaven in 2011 respectievelijk 15,1, 16,1 en 16,3 procent van hun bbp uit aan sociale zekerheid. De 28 EU-landen spendeerden gemiddeld 29,1 procent. Dat is meer dan in 2008, aan het begin van de crisis, maar minder dan in 2009 en 2010.

De uitgaven van de EU-landen aan sociale zekerheid stegen tussen 2008 en 2009 als gevolg van de economische crisis, de stijgende uitgaven aan werkloosheid en het dalende bbp. Tussen 2009 en 2011 nam het percentage af, omdat de uitgaven aan sociale zekerheid minder hard groeiden dan het bbp.

Nederland is juist steeds meer gaan uitgeven aan sociale zekerheid. In 2008 bedroegen de uitgaven nog 28,5 procent van het bbp. In 2011 was dit gestegen naar 32,3 procent. Per hoofd van de bevolking werd in Nederland ruim veertig procent meer uitgegeven aan sociale zekerheid dan het EU-gemiddelde.