Normal_depressie_verdrietig_ongelukkig

In de stad Groningen wordt het aantal sociale wijkteams verdubbeld van zes naar twaalf. Een belangrijk doel van de teams is het betaalbaar houden van de zorg. Dat meldt RTV Noord.

Vanaf volgend jaar wordt de gemeente verantwoordelijk voor iedereen die zorg nodig heeft. De sociale wijkteams zijn er ook voor mensen waarbij de zorgvraag niet zozeer medisch is, maar sociaal. Een gesprek met een gezin met schulden of met eenzame ouderen die thuis wegkwijnen moet voorkomen dat deze mensen worden doorverwezen naar dure zorg.

De wijkteams komen bij mensen thuis en gaan met hen in gesprek over welke zorg zij nodig hebben en wat de omgeving voor hen kan betekenen. Ook wordt gevraagd of zij zelf een financiële bijdrage kunnen leveren. Wethouder Ton Schroor: 'Wij denken dat de teams veel kunnen voorkomen en dingen in het netwerk van mensen kunnen oplossen.'

In 2015 is iedereen die nu zorg krijgt in de stad Groningen nog verzekerd van zorg. Daarna moeten de sociale wijkteams zijn opgetuigd en de bezuiniging zijn gerealiseerd. Wethouder Schroor benadrukt dat het lastig is om dit in anderhalf jaar tijd voor elkaar te krijgen. 'We gaan wel ons best doen.'

© Nationale Zorggids