Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

De gemiddelde Nederlander scoort een zeer mager zesje als het gaat over de kennis van zijn zorgverzekering. Meer dan de helft van de Nederlanders (58 procent) weet niet wat voor zorgverzekering hij heeft; een selectieve, een natura- of een restitutiepolis. 72 procent heeft zelfs nog nooit van een selectieve zorgpolis gehoord. Maar ook over basisbegrippen als eigen risico, dekking en zorgverlener heerst verwarring. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 respondenten door onderzoeksbureau Motivaction, in opdracht van vergelijkingswebsite Pricewise. 

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de ondervraagden onterecht meent dat zorgverzekeraars zorgverleners zijn. Zeven procent rekent zelfs het Ministerie van VWS tot de zorgverleners. Vooral lager opgeleide, jonge en oudere mensen hebben een beperkt beeld van zorgbegrippen. Termen als eigen bijdrage en eigen risico zijn voor veel van de ondervraagden niet duidelijk. Veel ondervraagden denken ten onrechte dat het eigen risico ook geldt voor hun aanvullende verzekering en dat de eigen bijdrage ook vrijwillig kan worden verhoogd in ruil voor een lagere zorgpremie. Maar weinig consumenten weten dat een bezoek aan de huisarts niet onder het eigen risico valt. En wie bepaalt er eigenlijk wat er wel en niet binnen de basisverzekering valt? 46 procent denkt ten onrechte dat de zorgverzekeraar hier in rol in speelt. Opvallend is dat vrouwen meer moeite hebben met deze vragen dan mannen.

Bij veel respondenten is er te weinig kennis aanwezig van de basale zorgbegrippen om een goede keuze te kunnen maken, denkt Hans de Kok van Pricewise. 'De overheid en zorgverzekeraars blijken er niet in te slagen om de consument goed te informeren. Vaak gaat het al mis bij het gebruik van termen als ‘selectief, ‘natura’ en ‘restitutie’. Gebruik je in plaats hiervan termen als ‘beperkte keuze’, ‘ruime keuze’ en ‘altijd keuze’ dan stijgt het begrip van de consument met 100 procent.' Ook zou het helpen als er meer prijsvoorbeelden zouden worden gegeven van behandelingen, zodat consumenten beter in staat zijn om in te schatten of ze aanvullende verzekeringen echt nodig hebben of niet. De Kok hoopt dat overheid en zorgverzekeraars duidelijker worden in hun communicatie naar consumenten. 'Er is nog veel kennis te winnen.'

© Nationale Zorggids