Normal_euro_geld_betalen__9_

De reclamebestedingen van de zorgverzekeraars zijn dit jaar met 25 procent fors gestegen tot 72 miljoen euro. Echter, hoge reclame-uitgaven blijken niet garant te staan voor verzekerdenwinst. De zorgverzekeraars met de minst concurrerende premie hebben verzekerden verloren. De grote zorgverzekeraars hebben een aandeel van 94 procent in de totale reclamebestedingen. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy, zo melden zij.

De zorgverzekeraar die relatief het meeste reclamegeld per verzekerde besteedde (12 euro per verzekerde) daalde in het aantal verzekerden. De twee zorgverzekeraars die het minste hebben uitgegeven aan reclame per verzekerde hebben netto relatief de meeste verzekerden gewonnen. Gemiddeld hebben de zorgverzekeraars circa 4,30 euro per verzekerde uitgegeven aan reclame. 

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders, ofwel 7,5 procent van de verzekerden, stapte rond de jaarwisseling over naar een andere zorgverzekeraar. De mobiliteit is iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Vooral de kleine zorgverzekeraars (minder dan 1 miljoen verzekerden) hebben dit jaar gewonnen. Ook dit jaar is de populariteit van restitutie en internet-/ budgetpolissen verder toegenomen ten koste van de traditionele natura/combinatiepolissen. Dit resulteerde voor het eerst sinds de invoering van de Zorgverzekerigswet in een daling van het aantal collectief verzekerden, zowel bij werkgevers- als gelegenheidscollectiviteiten. De collectiviteitsgraad is afgenomen tot 69 procent. Het aantal collectief verzekerden is afgenomen door een daling bij zowel werkgevers- als gelegenheidscollectiviteiten, zoals (patiënten)verenigingen, vakbonden en sociale diensten. 

De gemiddelde betaalde nominale jaarpremie voor de basisverzekering, inclusief eventuele collectiviteitskortingen, steeg dit jaar met circa 60 euro tot ongeveer 1.160 euro. Dit is een stijging van ruim 5 procent, maar minder sterk dan eerder verwacht van het Ministerie van VWS. In september 2014 verwachtte zij een stijging van 110 euro ofwel 10 procent. 

© Nationale Zorggids