Normal_schippers2345

Het tegengaan van verspilling in de zorg en het verbeteren van kwaliteit van de zorg gaan hand in hand: ‘ook hier geldt, betere kwaliteit loont.’ Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) in hun Tussenstand Aanpak Verspilling. De Tussenstand Aanpak Verspilling is vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het Meldpunt Verspilling bestaat op 25 mei twee jaar en nog dagelijks komen er meldingen binnen. In totaal zijn er inmiddels meer dan 21.000 meldingen gedaan. Op www.verspillingindezorg.nl kunnen bezoekers niet alleen een melding doen, maar ook lezen wat er met de meldingen gebeurt en voorbeelden van zorginstellingen die verspilling aanpakken vinden.
 
De meest getelde klacht is dat geneesmiddelen ongebruikt worden weggegooid. Daarom is met zorgverzekeraars afgesproken dat apothekers met name bij de start van een behandeling minder geneesmiddelen meegeven. Daarnaast wordt een proef gestart om het gebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis te bevorderen. Ook heruitgave van ongebruikte medicijnen is een mogelijkheid, maar vraagt nadere uitwerking.
 
Uit meldingen blijkt ook dat het omruilen van goed werkende mobiliteitshulpmiddelen zorgt voor irritatie en ongemak bij de gebruiker en meer geld kost dan nodig. Daarom wordt ingezet op behoud van (nog prima in orde zijnde) hulpmiddelen bij verhuizing naar een andere gemeente, naar een verpleeghuis of bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Ook gemeenten zouden bij een contract met een nieuwe leverancier niet alle bestaande hulpmiddelen hoeven te vervangen.
 
Schippers en Van Rijn benoemen in hun brief nog meer acties die voortkomen uit de meldingen, zoals de voordelen van doelmatiger diagnostiek en om zorg te laten aansluiten op de behoefte van de cliënt: zorg op maat. Dit najaar informeren de bewindspersonen de Kamer opnieuw met een geactualiseerd overzicht van acties en een analyse van de laatste meldingen.
 
© Nationale Zorggids