Logo_medmij_payoff_rgbkl

MedMij is een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving, gelanceerd tijdens de eHealthweek. Dit jaar werkt het programma nog hard aan een set van eisen en afspraken. Alle partijen in de gezondheidszorg en ict-leveranciers worden opgeroepen om mee te doen aan de ontwikkeling ervan. MedMij werkt samen met zorgverzekeraars, overheden, patiënten en ontwikkelaars, en is gesteund door Zorgverzekeraars Nederland. Dat meldt de koepelorganisatie.

De huidige samenwerkende partijen ontwikkelen geen fysieke omgeving, maar brengen het programma slechts in kaart en stellen vast waar MedMij aan moet voldoen. “We gaan basiseisen en technische standaarden opstellen, zodat iedereen toegang kan krijgen tot een veilig, gebruiksvriendelijk en digitaal overzicht. Nu kun je in veel gevallen nog niet je eigen medicatieoverzicht downloaden in ke omgeving, en dat zijn zaken waar wij naartoe willen werken”, zegt Lies van Gennip, directeur van het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth Nictiz.

In de huidige digitale wereld willen mensen steeds meer weten, over anderen en over zichzelf. Ook gezondheidsgegevens worden steeds belangrijker. Door deze onder te brengen in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen mensen gegevens uit hun medische dossiers inzien, maar ook kunnen ze zaken zo zelf regelen en meten met apps. Mensen hebben op deze manier meer de regie over hun eigen gezondheid.


©Nationale Zorggids