Normal_justitie__rechtbank

Stichting ZorgRecht heeft tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis een kort geding aangespannen omdat niet-gecontracteerde zorg niet voldoende wordt vergoed en dit oneerlijke concurrentie op de markt in de hand werkt. Zorgrecht vindt dat deze constructie onwenselijk is en dat patiënten de dupe worden omdat zij de soms forse rekening eerst zelf moeten betalen. Dit meldt Zorgvisie.

Vanaf 1 januari 2018 wordt alle zorg die geleverd wordt via niet-gecontracteerde zorgverleners direct verhaald op patiënten die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn. Die krijgen de rekening thuis en kunnen deze later bij de zorgverzekeraar indienen. Daarvan wordt slechts 75 procent betaald, de rest is voor de rekening van de patiënt. Volgens Zilveren Kruis is deze maatregel bedoeld om mensen zoveel mogelijk bij gecontracteerde zorgverleners aan te kloppen voor zorg, waar voordelige tarieven mee zijn afgesproken. Ook zal de patiënt zo sneller zijn of haar rekening controleren en kunnen onjuiste declaraties worden opgespoord.

Niet-gecontracteerde zorgverleners zijn veelal zzp’ers, die door sommige zorgverzekeraars worden neergezet als fraudeurs en criminelen. Het beeld is ontstaan doordat niet-gecontracteerde zorgverleners in de regel meer uren declareren dan gecontracteerde aanbieders, en er minder toezicht is op fraude. Ook stelt ZorgRecht dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Als patiënten voortaan alleen kiezen voor gecontracteerde zorg, blijven de zzp’ers met lege handen achter. Machtige zorgverzekeraars verstoren hiermee de eerlijke concurrentie op de zorgmarkt.

Zilveren Kruis heeft vanaf dit jaar ingesteld dat alle nieuwe klanten en voor iedere nieuwe indicatie binnen de wijkverpleging een machtiging moet worden aangevraagd. Dit zou er voor moeten zorgen dat de zorgverzekeraar vooraf inzicht in de kosten heeft, in plaats van achteraf een juridische strijd voeren over de rechtmatigheid van de kosten. Het is de enige zorgverzekeraar die deze regel heeft ingesteld. Een woordvoerder van Zilveren Kruis laat weten geen problemen te verwachten als de machtiging gewoon wordt aangevraagd volgens de regels.

Door: Redactie Nationale Zorggids