Normal_euro_geld

Ieder jaar publiceert Vektis de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Een paar highlights van de jaarcijfers 2018 zijn ipTiQ die als nieuwe zorgverzekeraar tot de zorgverzekeringsmarkt is toegetreden, het negatieve resultaat waarmee het merendeel van de zorgverzekeraars het jaar 2017 heeft afgesloten en het positieve resultaat bij de aanvullende zorgverzekering. Dat meldt Vektis. 

IptiQ is als enige nieuwe zorgverzekeraar toegetreden tot de zorgverzekeringsmarkt. Het aantal zorgverzekeraars blijft echter staan op 24, omdat er ook één zorgverzekering is uitgetreden.

De meeste zorgverzekeraars sloten 2017 af met een negatief resultaat. De lasten laten in 2017 een sterkere stijging zien dan de baten, waardoor het verlies toeneemt ten opzichte van 2016 tot 618 miljoen euro. Dit komt neer op 36,27 euro negatief per verzekerde.

Bij de aanvullende verzekeringen komt het resultaat in tegenstelling tot het jaar ervoor wel positief uit. De baten laten een kleine stijging zien ten opzichte van 2016, terwijl de lasten een kleine daling laten zien. Dit resulteert in een positief resultaat van 135 miljoen euro. Dit is echter onvoldoende om het verlies op de Zorgverzekeringswet te compenseren.

Door: Redactie Nationale Zorggids