Normal_normal_ruzie_kind_misbruik_geweld

Iedereen ergert zich wel eens aan geluiden die andere mensen maken. De meeste mensen weten hier wel mee om te gaan. Het wordt anders als ergernissen en irritaties over onschuldige geluiden extreme woede, walging of haat opwekken. Dit wordt misofonie genoemd. Het is echter geen erkende psychische stoornis. Daarnaast is de behandeling niet bewezen effectief, zegt Zorginstituut Nederland. De behandeling van misofonie wordt daarom niet vergoed uit het basispakket, aldus het Zorginstituut. 

Misofonie is geen officieel erkende psychische stoornis

Misofonie is een cluster van symptomen waarbij specifieke geluiden extreme gevoelens van woede, walging of haat bij de persoon opwekken. Meestal gaat het om onschuldige geluiden van anderen mensen, zoals smakken, neus ophalen of kraken met een zak chips. Het gaat veel verder dan ergernis of irritatie. Onderzoekers en behandelaars wereldwijd zijn het niet eens over de vraag of de aandoening als neurologisch of psychiatrisch geclassificeerd moet worden.

Misofonie staat dan ook niet als specifieke stoornis beschreven in de internationale classificatie van psychische aandoeningen: de DSM-5. Er zijn weinig publicaties over deze aandoening. Het is niet aan het Zorginstituut de classificatie misofonie te erkennen of het pleidooi te ondersteunen om misofonie in de DSM-classificatie op te nemen.

Behandeling voor ernstige problematiek

Omdat misofonie voor het Zorginstituut geen erkende psychische stoornis is en de behandeling niet bewezen effectief is, wordt het niet vergoed vanuit het basispakket. Er is niettemin een groep cliënten die zodanig ernstige problematiek hebben, dat zij sociaal en maatschappelijk in de knel komen. Voor deze groep cliënten, die extreem veel last hebben, is hulp nodig. Dat kan onder bestaande DSM-classificaties en met behandelingen die bewezen effectief zijn. Het gaat hierbij om gedragsmatige interventies – een vorm van cognitieve gedragstherapie.

AMC ziet misofonie wel als psychatrische aandoening

Dit jaar organiseerde het AmsterdamUMC, locatie AMC, een symposium over misofonie. Misofonie is door het AMC voor het eerst gedefinieerd als psychiatrische aandoening. Eerder al ontdekten Britse onderzoekers dat het hersendeel dat gevoel aan emoties koppelt bij mensen met misofonie overactief is. Het was een klein onderzoek, maar voor de wetenschappers voldoende bewijs dat het wel degelijk een aandoening is.

Door: Redactie Nationale Zorggids