Normal_ouderen_bejaarden_cursus_computer

De meerderheid van de Nederlandse 50-plussers stapt voor 2019 niet over op een andere zorgverzekeraar. Hoewel ze niet te spreken zijn over de premies die ze elke maand betalen, zeggen senioren tevreden te zijn met hun huidige verzekeraar. Dat blijkt uit onderzoek van Startpagina.nl onder 1.429 Nederlandse 50-plussers. Dit meldt Van Houten PR & Communicatie. 

Van de senioren geeft een meerderheid van 53 procent aan niet van zorgverzekeraar te veranderen. Opvallend is wel dat de Stille Generatie (78-plus) honkvaster is dan Generatie X (48 tot 62 jaar). Van de 78-plussers blijft 70 procent bij de huidige verzekeraar, bij de ‘jongere’ senioren is dit aanzienlijk lager, te weten 45 procent.

Wat zorgverzekeraars betreft houden Nederlandse 50-plussers niet van verandering, zo blijkt uit het onderzoek. Drie op de vier senioren geven aan de afgelopen vijf jaar niet van zorgverzekeraar te zijn veranderd. Wel zijn jongere generaties en hoogopgeleide 50-plussers vaker overgestapt dan oudere generaties en laagopgeleide senioren.

Niet overstappen voor lagere premie

“Veel senioren zijn huiverig om over te stappen”, constateert Leon Dekker, woordvoerder van Startpagina.nl. “If it ain’t broke, don’t fix it, lijkt de heersende houding. Of ze hebben gewoon geen zin in ‘gedoe’. Maar op het gebied van vergoedingen en de dekking zijn er forse verschillen tussen verzekeraars. Daar vallen honderden euro’s te besparen.”

Afgaande op het onderzoek is bij 50-plussers echter de hoogte van de zorgpremie vaak niet bepalend. Hoewel 81 procent de premies te hoog vindt, is tegelijkertijd 76 procent ‘(zeer) tevreden’ met hun huidige zorgverzekeraar. Een grote groep (43 procent) zegt niet over te stappen voor een lagere premie en 29 procent is pas bereid over te stappen voor een premie die minimaal 15 euro per maand lager ligt.

Senioren komen in beweging

Toch lijkt de terughoudendheid wat betreft overstappen bij senioren langzaam af te brokkelen. De 53 procent die zegt niet van zorgverzekeraar te veranderen, is significant lager dan de 62 procent die een jaar geleden datzelfde antwoord gaf. Ook blijkt, áls senioren van zorgverzekeraar veranderen, dat de hoogte van de premie voor 66 procent wel de belangrijkste reden is. Een jaar geleden was dit nog 57 procent. Daarnaast is het percentage 50-plussers dat ‘zeer tevreden’ is over hun verzekeraar gedaald van 27 naar 17 procent.

Door: Redactie Nationale Zorggids