Normal_tweede_kamer

Afgelopen oktober pleitte D66 nog samen met PvdA voor het opnemen van hersteloperaties bij vrouwen die besneden in het basispakket van de zorgverzekering. Maar als we kijken naar het stemgedrag van partijleden van D66, lijken de meesten toch niet voor hersteloperaties in het basispakket te zijn. Dit meldt de Gelderlander.

D66 laat op haar website en social media duidelijk zien vóór vergoeding van hersteloperaties na genitale besnijdenis te zijn. Maar onlangs diende Lilianne Ploumen van de PvdA hiertoe een soortelijke motie in, waar de fractie van D66 tegen stemde.

Twijfels over effectiviteit 

Partijlid Rens Raemakers stelt dat in het stemgedrag naar voren komt dat er twijfels zijn over de effectiviteit van hersteloperaties. Iets wat artsen eerder ook al opperden. Ploumen stelt echter dat er voldoende buitenlands onderzoek is waaruit blijkt dat klachten na besnijdenis zeker zijn op te lossen. “Waarom reserveren ze niet gewoon geld om het in 2019 te kunnen vergoeden?”, vraagt de PvdA-Kamerlid zich af.

In Nederland wonen zo’n 30.000 vrouwen die vroeger als jong meisje genitaal verminkt zijn. Deze vrouwen zijn hier doorgaans als vluchteling gekomen. In Nederland is vrouwenbesnijdenis strafbaar. Tientallen vrouwen hebben met de allerergste vorm van besnijdenis te maken gehad. Na deze zeer traumatische en pijnlijke ingreep blijft er alleen een opening ter grootte van een speldenknopje over. Dit heeft enorme gezondheidsrisico’s en chronische pijn tot gevolg.

Conceptvoorstel

Vier jaar geleden werd al gesteld dat de hersteloperatie vergoed zou moeten worden vanuit de basisverzekering. Een werkgroep van gynaecologen en chirurgen is door toenmalig minister Schippers gevraagd met een voorstel te komen. Een eerste concept ligt er sinds mei 2018, maar hierin wordt de vergoeding van de hersteloperatie niet genoemd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids