Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

7 procent van de verzekerden is per 2019 van zorgverzekeraar gewisseld. Een deel van hen koos voor een kleine zorgverzekeraar. Het marktaandeel van de kleine zorgverzekeraars blijft stijgen: van 9,3 procent in 2010 naar 14 procent in 2019. De vier grote zorgverzekeraars leveren ook dit jaar wat marktaandeel in, maar het totaal van deze vier ligt nog steeds boven de 85 procent. EUCARE is nieuw toegetreden tot de zorgverzekeringsmarkt. Dit meldt Vektis. 

Gisteren publiceerde Vektis Intelligence de ins en outs van het overstapseizoen zorgverzekeringen. Met deze jaarlijks publicatie geeft de organisatie inzicht in de trends rondom de hoogte van de premie, het aantal overstappers, de keuzes betreffende het eigen risico. De marktaandelen van de zorgverzekeraars, enzovoort.

Enkele andere feiten: op Urk is 22,4 procent van de verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. In Sluis is het percentage overstappers met 2,6 procent een stuk lager. 50 procent van de Nederlanders is wel eens van zorgverzekeraar gewisseld. De meeste verzekerden kiezen voor een naturapolis en steeds minder verzekerden kiezen voor een collectief. Het verschil in jaarpremie tussen collectief en individueel verzekerden wordt kleiner.

Door: Nationale Zorggids