Normal_portemonnee

De oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA hebben als reactie op Prinsjesdag een tegenbegroting gepubliceerd. Als het aan hen ligt, gaat het eigen risico flink omlaag. Voor velen is de huidige 385 euro aan eigen risico een flinke smak geld en 195 euro zou het draaglijker kunnen maken en zorgmijding kunnen tegengaan. Dit meldt de Volkskrant. 

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat als het eigen risico gehalveerd wordt, dit 2 miljard euro kost. Een verlaging van het eigen risico in de zorgverzekering zal terug te zien zijn in de maandelijkse zorgpremie, die dan een stuk hoger wordt voor iedereen. 

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend om ook in 2020 het eigen risico op 385 euro te houden. Om te komen tot een evenwichtig koopkrachtbeeld heeft het kabinet besloten tot een extra verhoging van de zorgtoeslag. Die stijgt daardoor met 67 euro voor alleenstaanden en 95 euro voor meerpersoonshuishoudens. Dat is meer dan de stijging van de premie, die is geraamd op 118,50 euro per maand.

Door: Nationale Zorggids