Logo_zorg_en_zekerheid

Zorg en Zekerheid krijgt een waarschuwing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het niet bekend maken van wijzigingen in de zorginkoop van hulpmiddelen aan zorgaanbieders. Volgens de regels binnen het Zorginkoopproces moet dit wel. De overtreding kwam aan het licht na een handhavingsverzoek, waaruit bleek dat Zorg en Zekerheid te laat liet weten dat het inkoopproces tussentijds gewijzigd was. Dit meldt NZa. 

De NZa deed verschillende onderzoeken naar mogelijke overtredingen in het zorginkoopproces voor 2018. Daaruit blijkt dat zorgverzekeraars wijzigingen het zorginkoopbeleid soms niet tijdig, op de juiste plek en gemotiveerd bekend maken. Hierdoor kunnen zorgaanbieders onder druk worden gezet of niet weten waar ze aan toe zijn. VGZ, CZ en DSW kregen afgelopen zomer ook een waarschuwing opgelegd voor het overtreden van deze regels. 

De NZa zal voor het huidige zorginkoopjaar strenger optreden tegen zorgverzekeraars die wijzigingen niet tijdig bekend maken. Dit kan bijvoorbeeld door een dwangsom of boete op te leggen.

Door: Nationale Zorggids