Normal_euro_geld

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg weten wat hij gaat doen aan de stijgende zorgpremie voor mensen die via hun gemeente collectief verzekerd zijn. Veel mensen met een minimuminkomen en een gemeentepolis, zullen volgend jaar meer dan 100 euro extra moeten betalen voor hun zorgpremie. De collectiviteitskorting is gehalveerd en veel gemeenten bezuinigen op hun eigen bijdrage. Hijink wil dat Bruins deze mensen tegemoetkomt. Dit meldt de Tweede Kamer

De minister zegt dat hij voortdurend werkt aan het matigen van de groei van de zorgkosten. Bovendien verhoogt hij de zorgtoeslag volgend jaar. Omdat het gaat om een polis die gemeenten met verzekeraars afsluiten, is het volgens Bruins aan gemeenten om eventueel iets te doen aan de gevolgen van de premiestijging.
 
Als het aan SP’er Hijink ligt, komt er één zorgverzekering voor alle Nederlanders, gefinancierd via de belasting. Bruins zit hier niets in en wil dat mensen hun keuzevrijheid behouden.