Normal_stethoscoop_rekening

Sinds 1 januari 2020 is het basispakket van de zorgverzekering weer uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft 385 euro, de collectiviteitskorting is gehalveerd en is de hoogte van de zorgtoeslag is gestegen. 

Per 1 januari 2020 is het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

Kiezen voor logeervergoeding

Wie voor een behandeling vaak een lange afstand heen en weer reist, ontvangt een vergoeding voor de vervoerskosten. Vanaf 2020 kunnen verzekerden kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Het maximale bedrag is 75 euro per nacht bij een behandeling van drie dagen achter elkaar. Wie een kamer vindt voor minder dan 75 euro per nacht, bijvoorbeeld 35 euro per nacht, da is de vergoeding niet hoger dan dat.

Vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen

Vergoedt de basisverzekering een geregistreerd geneesmiddel niet omdat de kosten te hoog zijn? Dan wordt de apotheekbereiding vanaf 2020 wel vergoed.

Vergoeding van zorg door specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

Wie een behandeling ontvangt van een specialist ouderengeneeskunde (SO) of een arts verstandelijk gehandicapten (AVG), dan wordt deze behandeling in 2020 vanuit de basisverzekering vergoed. De behandeling valt onder het eigen risico. Dit geldt ook als iemand in 2019 al onder behandeling van een SO of AVG was, en de behandeling in 2020 verder gaat.

En verder...

Vlak voor het einde van 2019 besloot minister Bruno Bruins voor Medische Zorg ook een nieuwe behandeling voor longkanker voorwaardelijk op te nemen in het basispakket, Flash Glucose Monitoring voor diabetici toe te voegen en een uitgebreidere vergoeding Spinraza toe te staan. Ook is de subsidieregeling voor de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) verlengd, betalen mensen geen eigen risico voor een stoppen-met-roken-traject en is het MS-medicijn Fampyra afgelopen zomer toch nog aan het basispakket toegevoegd. 

Hooggebergtebehandeling uit basispakket

Tot grote onvrede van longartsen en astmapatiënten is vlak voor de kerst de hooggebergtebehandeling uit het basispakket gehaald. Al 120 jaar zit het Nederlandse astmacentrum in het Zwitserse Davos. Patiënten kunnen er op een berg van 1560 meter herstellen van de Nederlandse luchtkwaliteit. Daar zijn er geen pollen in de lucht, is er geen fijnstof, geen huisstofmijt en ontbreekt het er aan schimmels. Dat de hooggebergtebehandeling voor mensen met astma niet langer in het basispakket van de zorgverzekering zit, stuit niet alleen longartsen en patiënten tegen de borst maar ook een meerderheid van de Tweede Kamer. 

Hoogte zorgtoeslag 2020

Wie voor 2020 zorgtoeslag wil ontvangen, mag niet meer dan 30.481 euro verdienen. Dit is de inkomensgrens voor mensen zonder toeslagpartner. Heb je wel een toeslagpartner? Dan ligt de grens bij 38.945 euro. Op hoeveel geld je recht hebt, hangt dus af van je inkomen. Op de website van de Belastingdienst kun je de bedragen voor 2020 inzien. Het bedrag is voor alleenstaanden verhoogd met 67 euro en meerpersoonshuishoudens kunnen rekenen op 95 euro meer.

Door: Nationale Zorggids