Roep om drempels tegen zorgfraudeurs

Fraudeurs strijken gezamenlijk ieder jaar tientallen miljoenen euro’s aan zorggeld op. Zorgverzekeraars, het Openbaar Ministerie en ook het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) roepen op om meer “drempels” en “barrières” op te werpen voor kwaadwillende zorgaanbieders. Fraude achteraf opsporen en fraudeurs strafrechtelijk vervolgen, omschrijven zorgverzekeraars en het OM als “dweilen met de kraan open”. 

Ook het ministerie van VWS benadrukt dat de aanpak van fraude belangrijk is. “Mensen die willens en wetens misbruik maken van zorggelden, zetten de betaalbaarheid van het zorgstelsel onder druk”,  is te lezen in de Rechtmatige Zorg Aanpak van fouten en fraude 2018-2021. 
 
Maar hoe vaak komt fraude in de zorg dan voor? Om welke bedragen gaat het? En wat kun je er tegen doen? Lees het hele verhaal hier!
 
Door: Nationale Zorggids