De Kraamvogel opnieuw geholpen door zorgverzekeraars om lonen te betalen

Voor de tweede maand op rij moeten zorgverzekeraars financieel bijspringen om de lonen van het personeel van kraamzorgbedrijf De Kraamvogel uit te betalen. Ook in januari waren er der mate problemen dat het bedrijf, een dochter van Zorg in Nederland (ZiN), niet zelf in staat was om het loon te betalen. Dit meldt Leeuwarder Courant.

De zorgverzekeraars bieden financiële hulp om er zo voor te zorgen dat de zorg geleverd blijft worden. Dit is ook een voorwaarde voor de voorschotten. Nieuwe ouders mogen niet de dupe worden van de geldproblemen bij De Kraamvogel. De zorgverzekeraars die meehelpen met het betalen van de lonen zijn Zilveren Kruis, CZ en Menzis en VGZ.

Begin van dit jaar ontstonden problemen door meerdere factoren. Zo zou de vorige bestuurder er een puinhoop van hebben gemaakt die nu opgelost moet worden. Ook is het ziekteverzuim onder het personeel hoog en hebben slapende dienstverbanden veel geld gekost.

Door: Nationale Zorggids