Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Door de coronamaatregelen is huisbezoek van een (mogelijke) cliënt niet altijd meer mogelijk of verstandig. Daarom hebben zorgverzekeraars met beroepsorganisatie V&VN en de brancheorganisaties afspraken gemaakt over de tijdelijke mogelijkheid tot zorg op afstand. Een indicatiegesprek in de eigen omgeving van de cliënt blijft het uitgangspunt, maar mag gezien de bijzonder omstandigheden, nu ook via (beeld)bellen plaatsvinden. 

Over de indicatiestelling tijdens de coronacrisis leven veel vragen bij zorgprofessionals. Daarom heeft V&VN een advies opgesteld voor verpleegkundigen. Op basis van het advies kunnen zij zelf de afweging maken voor wel of geen huisbezoek. Wanneer de verpleegkundige kiest voor zorg op afstand, dan is het wel van belang om tijdens de eerste dagen om de indicatie te toetsen en in het zorgdossier vast te leggen, benadrukt V&VN.

De indicatiestelling op afstand mag ook toegepast worden als het slechter gaan met een cliënt of als de zorginzet veranderd moet worden. Een herindicatie mag voor drie maanden worden verlengd, mits er geen veranderingen zijn in de zorginzet. Als de coronacrisis moet dan alsnog een huisbezoek plaatsvinden om de verlenging van de zorgindicatie te toetsen. 

Download hier het advies Indicatiestelling tijdens crisis Covid-19

Vragen, zorgen, dilemma's of ideeën over de situatie in de wijk rond het coronavirus? Je kunt terecht bij het meldpunt van de V&VN.

Door: Nationale Zorggids