Normal_rss_entry-243284

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zegt dat het voorbarig is om te concluderen dat de zorgpremie door de uitbraak van het coronavirus extra gaat stijgen. In een brief aan de bewindslieden die belast zijn met de zorg in Nederland schrijven de samenwerkende zorgverzekeraars dat er "nog geen zicht is op de totale kosten".

"Ook omdat niemand weet of er nog een nieuwe grote uitbraak van het virus plaats zal vinden, blijft het lastig de premie voor het komende jaar te voorspellen", schrijven de zorgverzekeraars aan de ministers De Jonge, Van Ark en staatssecretaris Blokhuis.

Zij verwachten dit jaar circa 5 miljard euro aan continuïteitsbijdragen te betalen aan kleine en grote zorgverleners, van paramedici tot en met ziekenhuizen. Die regelingen compenseren de weggevallen inkomsten door vraaguitval, de extra kosten door corona en andere gederfde inkomsten, plus de kosten voor de inhaalvraag.

Behoud van marktwerking in de zorg

In de brief breekt ZN een lans voor het behoud van de marktwerking in de zorg, waardoor in hun ogen "in het belang van de verzekerden de premiestijging zo beperkt mogelijk" kan worden gehouden.

Zorgverzekeraars zeggen dat het behoud van ruimte en flexibiliteit in ons zorgstelsel en de concurrentie tussen meerdere aanbieders "hard nodig zijn om onze verzekerden ook in de toekomst toegang te laten houden tot een breed pakket aan hoogwaardige en betaalbare zorg". Zij schrijven dat ze daarover graag verder in gesprek gaan met de betrokken bewindslieden.

Door: ANP