Normal_rss_entry-287968

Het is belangrijk dat er evenwichtige informatie wordt geboden rond polissen voor zorgverzekeringen bij vergelijkingssites. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de jaarlijkse zorgmonitor. Anders dreigt het risico dat een grote groep verzekerden onvoldoende in staat wordt gesteld om zich te oriënteren op een overstap. Dat zou de solidariteit in het zorgsysteem onder druk kunnen zetten door een tweedeling tussen mensen die overstappen en die niet overstappen, aldus de toezichthouder.

Volgens de ACM spelen vergelijkingssites een steeds belangrijkere rol bij de keuze van een zorgpolis. De sites worden ook betrouwbaar gevonden. Maar de nadruk moet niet eenzijdig op de prijs liggen. Er is namelijk een grote groep mensen die andere aspecten van een verzekering belangrijk vindt, zoals de dekking van zorgkosten, de vrije zorgkeuze en de service van de verzekeraar. Dit vraagt om een objectief en toegankelijk beeld van de verschillende polissen waaruit verzekerden kunnen kiezen, stelt de ACM.

Verschillen overstappers en niet-overstappers

Uit de zorgmonitor blijkt dat overstappers en niet-overstappers verschillen. Overstappers naar een andere verzekeraar zijn vaker gezond, jong, man en hoogopgeleid. Ze denken ook vaker geen zorg nodig te hebben. Deze overstappers maken meestal gebruik van vergelijkingssites, waarbij de prijs van de verzekering vaak bepalend is voor hun keuze.

Maar zonder een evenwichtig beeld van de verschillende polissen is er volgens de ACM een risico dat een grote groep verzekerden onvoldoende in staat wordt gesteld om zich te oriënteren op een overstap. Dat kan er volgens de marktwaakhond toe leiden dat deze "zittenblijvers" de rekening betalen voor de goedkopere verzekering van de overstappers. "Een tweedeling tussen mensen die overstappen en die niet overstappen is slecht voor de solidariteit in het zorgsysteem. De basis van het Nederlandse stelsel is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen gezonde mensen en zieke mensen, of naar leeftijd of naar opleiding."

Door: ANP