Normal_borstkanker

De genexpressietest Oncotype kan worden opgenomen in het basispakket, adviseert Zorginstituut Nederland aan de minister voor Medische Zorg. De test is voor vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium om te bepalen of behandeling met chemotherapie zinvol is. De patiënt kan op basis van de testuitslag samen met de arts afwegen om geen chemotherapie in te zetten en daarmee de bekende en ingrijpende bijwerkingen te voorkomen. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Genexpressietests voorspellen het risico op uitzaaiingen en overlijden van mensen met kanker. Ze worden gebruikt bij vrouwen met veelvoorkomende ER-positieve of HER2-negatieve borstkanker in een vroeg stadium, bij wie de kanker nog niet is uitgezaaid. Vaak wordt na een borstoperatie ook chemotherapie gegeven, om uitgroei van nog niet aantoonbaar aanwezige tumoren te voorkomen.

Bij twijfel of deze aanvullende chemo noodzakelijk os, kan een genexpressietest uitkomst bieden. De test voorspelt op basis van een genenprofiel wat het risico is dat een patiënt uitzaaiingen ontwikkelt. Bij een groot risico zal de arts aanvullende behandeling adviseren. Als chemotherapie niet per se de beste optie, omdat het risico op uitzaaiingen klein is, kan er samen besloten worden om dat ook niet te doen. Dit voorkomt last van bijwerkingen op de korte en lange termijn.

Gezondheidswinst

De fabrikant van genexpressietest Oncotype heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het niet doen van chemotherapie leidt tot gezondheidswinst voor patiënten. Dit omdat bijwerkingen van chemotherapie voorkomen worden, zonder dat de kans op overleving aanzienlijk minder wordt. Het Zorginstituut concludeert dat Oncotype meerwaarde heeft voor vrouwen boven de 50 met een vroeg stadium van borstkanker, die ER-positief of HER2-negatief zijn, geen uitzaaiingen hebben in de okselklier én die volgens de richtlijn op basis van de tumorkenmerken in aanmerking komen voor een genexpressietest.

Door: Nationale Zorggids