Normal_pillen__medicijnen__medicatie

De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2020 met bijna 140 miljoen euro tot 4,66 miljard euro. Daarmee komt de stijging uit op 3,1 procent ten opzichte van 2019. Dit en meer publiceert de SFK in de jaarlijkse uitgave Data en feiten, die deze week is verschenen, meldt SFK. 

De uitgaven aan extramurale farmaceutische zorg omvatten de door apothekers bij verzekeraars gedeclareerde kosten voor geneesmiddelen en de gedeclareerde vergoeding voor de bijbehorende zorg, exclusief btw. De geneesmiddelenkosten maken ruim 70 procent van deze uitgaven uit. De overige uitgaven bestaan voor 99 procent uit tarieven die apothekers en zorgverzekeraars zijn overeengekomen voor de farmaceutische zorg die direct betrekking heeft op het verstrekken van geneesmiddelen. De overige 1 procent declareerden apotheken voor zorgprestaties die niet direct gerelateerd zijn aan een verstrekking van een geneesmiddel, zoals de farmaceutische begeleiding bij opname of ontslag uit het ziekenhuis of bezoek aan een polikliniek.

Continuïteitesbijdrage

In 2020 kregen zorgaanbieders via de regeling Continuïteitsbijdrage (CB-regeling) een extra financiële bijdrage om de continuïteit van zorg te helpen waarborgen. Het Geneesmiddel Informatieproject (GIP) komt in de meest recente voorlopige raming uit op een extra bijdrage van 35 miljoen euro voor de farmaceutische zorg. Zonder deze extra steun zouden de uitgaven aan apothekerstarieven zijn gedaald, en zou de totale uitgavenstijging in 2020 zijn uitgekomen op 2,3 procent.

Verschillen

Zorgverzekeraars ervaren de uitgaven aan farmaceutische zorg anders dan de SFK berekent. Contractafspraken tussen verzekeraars en apothekers, tussen fabrikanten en de overheid én tussen fabrikanten en verzekeraars, kunnen leiden tot andere prijzen ten opzichte van de declaraties van apothekers. Verder rekent de SFK de eigen bijdragen voor geneesmiddelen volledig toe aan de uitgaven, terwijl verzekeraars die tot een bedrag van 250 euro per kalenderjaar per persoon bij de patiënt in rekening brengen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen